Nieuws januari 2018

nieuws 1 sept 2016

Nog steeds geen loopsheid te bekennen. Bij geen van beide dames. De spanning ( het ongeduld) neemt toe. Pupkopers blijken niet het geduld te hebben om te wachten, jammer voor hen en meer geluk voor anderen. Zaterdag was de Eurodogshow in Brussel. daar heb ik de gekozen reu en een paar familieleden van hem gezien, Wat een mooie hondjes. Hopelijk voegt Lyn haar waarde ook nog bij. we hebben ook ontdekt dat de reu enkel zwart vererft en geen bont gen draagt.

Still no heat in sight, from neither ladys. The tension ( or impatiance) is rissing. Puppybuyers seem to have no patience at all, pitty for them and more luck for others. Saturday was the European Dog Show in Bruxelles. I saw the chozen stud and some of his relatives. What a beautifull dogs they are. Hopefully Lyn can bring in her value aswell. We discovered the dog has no pied gen, so he wil give black pups only. 

Hallo!
Probeer uw eigen website te maken, net als ik! Het is makkelijk en u kunt het gratis proberen
ADVERTENTIE